Planning des cours à partir du 06 septembre 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
07:00 - 08:00
W.O.D.
07:00 - 08:00
W.O.D.
07:00 - 08:00
W.O.D.
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
Open Gym
08:00 - 09:00
Open Gym
08:00 - 10:00
Open Gym
08:00 - 10:00
W.O.D. Team
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
Open Gym
09:00 - 10:00

Fondamentaux
09:00 - 10:00
Yoga
09:00 - 10:00
Open Gym
09:00 - 10:00
W.O.D. Team
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
W.O.D.
10:00 - 11:00
W.O.D.
10:15 - 11:00
W.O.D.
10:00 - 11:00
W.O.D.
10:00 - 11:00
W.O.D Gym
10:00 - 11:00
W.O.D. Ados 10-15 ans
10:00 - 10:45

W.O.D. Kids 6-10 ans
10:45 - 11:30

Open Gym
11:30 - 12:30

Fondamentaux
11:30 - 12:30

11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
W.O.D.
12:15 - 13:00
W.O.D.
12:15 - 13:00
W.O.D. Cardio
12:15 - 13:00
W.O.D.
12:15 - 13:15
W.O.D.
12:15 - 13:00
13:00 - 14:00
Muay Thaï 6-10 ans
13:45 - 14:45

Muay Thaï 10-14 ans
14:45 - 15:45

W.O.D. Kids 6-10 ans
15:45 - 16:30

W.O.D. Ados 10-15 ans
16:30 - 17:15

W.O.D. Cardio
17:15 - 18:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
Open Gym
15:30 - 17:00
Open Gym
15:30 - 17:00
Open Gym
15:30 - 17:00
Open Gym
15:30 - 17:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
W.O.D.
17:00 - 18:00
W.O.D.
17:00 - 18:00
W.O.D.
17:00 - 18:00
W.O.D Renfo
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
W.O.D.
18:00 - 19:00
W.O.D.
18:00 - 19:00
W.O.D.
18:00 - 19:00
Open Gym
18:00 - 19:00

Fondamentaux
18:00 - 19:00
W.O.D Renfo
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Haltérophilie
19:00 - 20:00
W.O.D Gym
19:00 - 20:00
Yoga
19:00 - 20:00
Haltérophilie
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
W.O.D.
20:00 - 21:00
Self Defense Ne Waza +14ans
20:00 - 21:30
W.O.D.
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Lundi

 • W.O.D.
  07:00 - 08:00
 • Open Gym
  08:00 - 09:00
 • Open Gym
  09:00 - 10:00
 • Fondamentaux
  09:00 - 10:00
 • W.O.D.
  10:00 - 11:00
 • W.O.D.
  12:15 - 13:00
 • Open Gym
  15:30 - 17:00
 • W.O.D.
  17:00 - 18:00
 • W.O.D.
  18:00 - 19:00
 • Haltérophilie
  19:00 - 20:00
 • 20:00 - 21:30

Mardi

 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • W.O.D.
  10:15 - 11:00
 • W.O.D.
  12:15 - 13:00
 • Open Gym
  15:30 - 17:00
 • W.O.D.
  17:00 - 18:00
 • W.O.D.
  18:00 - 19:00
 • W.O.D Gym
  19:00 - 20:00
 • W.O.D.
  20:00 - 21:00

Mercredi

 • W.O.D.
  07:00 - 08:00
 • Open Gym
  08:00 - 10:00
 • W.O.D.
  10:00 - 11:00
 • W.O.D. Cardio
  12:15 - 13:00
 • 13:45 - 14:45
 • Muay Thaï 10-14 ans
  14:45 - 15:45
 • W.O.D. Kids 6-10 ans
  15:45 - 16:30
 • W.O.D. Ados 10-15 ans
  16:30 - 17:15
 • W.O.D. Cardio
  17:15 - 18:00
 • W.O.D.
  18:00 - 19:00
 • Yoga
  19:00 - 20:00
 • Self Defense Ne Waza +14ans
  20:00 - 21:30

Jeudi

 • Open Gym
  09:00 - 10:00
 • W.O.D.
  10:00 - 11:00
 • W.O.D.
  12:15 - 13:15
 • Open Gym
  15:30 - 17:00
 • W.O.D.
  17:00 - 18:00
 • Open Gym
  18:00 - 19:00
 • Fondamentaux
  18:00 - 19:00
 • Haltérophilie
  19:00 - 20:00
 • W.O.D.
  20:00 - 21:00

Vendredi

 • W.O.D.
  07:00 - 08:00
 • Open Gym
  08:00 - 10:00
 • W.O.D Gym
  10:00 - 11:00
 • W.O.D.
  12:15 - 13:00
 • Open Gym
  15:30 - 17:00
 • W.O.D Renfo
  17:00 - 18:00
 • W.O.D Renfo
  18:00 - 19:00
 • 19:00 - 20:30

Samedi

Aucun cours disponible !